ปิดระบบการรับสมัคร

11618500_10213631122629003_1575062088_o copy

ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครอง ๆ ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก
ขอแจ้งว่ามีผู้สมัครเข้ามาเต็มแล้ว จึงขอปิดระบบการรับสมัครค่ะ

ขออภัยมา ณ ที่นี้ ค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อ (สมัครเพิ่มเติม 150 คน)