ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย

scholarship260559

scholarship260559

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย
รายละเอียด:  กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (Staff Exchange, One Month Scholarship) ภายใต้ครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559
กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารย์
Deadline: 13 กรกฎาคม 2559
Website: http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=5692
ติดต่อ: คุณรัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ email: rattapan.t@ku.ac.th