การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2017 Spring Incoming Exchange Program โดย National Chiao Tung University, Taiwan

ntcu070759
การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2017 Spring Incoming Exchange Program โดย National Chiao Tung University, 
Taiwan รายละเอียดดังนี้
National Chiao Tung University is pleased to accept applicants for 2017 Spring Incoming Exchange
Program (2017/2/13-2017/6/16).
For details please click: http://www.ia.nctu.edu.tw/ezfiles/0/1000/img/25/
             NCTUFactSheetAY2016-2017(2016Fall+2017Spring).pdf

ผู้สนใจโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ ทางอีเมล์ rattapan.t@ku.ac.th ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559

2016 Fall+2017 Spring_NCTU Exchange Program Fact Sheet I Fact Sheet II

National Chiao Tung University Incoming Exchange Program Fact Sheet AY 2016-2017