ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  25/7/2560
     
มิถุนายนกรกฎาคม 2560สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
26
[BBDD]
27
[SHHIGLA]
28
[SHIGLAAC]
29
[CD]
30
[GHD]
1
[G]
2
[S]
3
[EILBF]
4
[EGSHBDF]
5
[SF]
6
[EICDF]
7
[F]
8
[G]
9
[QS]
10
[F]
11
[B]
12
[SABCD]
13
[ABCD]
14
[BCD]
1516
17
[GBF]
1819
[GB]
20
[RGBF]
21
[EMPQGLCF]
2223
24
[BD]
25
[B]
26
[EF]
27
[EB]
282930
31
[PPB]
1
[PPPRB]
2
[PPPA]
3
[EPPPA]
4
[PL]
5
[EPQS]
6
[E]
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์

ตารางการใช้ห้องประจำวัน
วันที่(ปดว)อาคารห้องตั้งแต่ถึงรายการจำนวน(คน)ผู้ขอใช้ผู้ให้บริการ
2017/7/25 SC 402 13:00 15:00 กรรมการดำเนินงาน Biosci ( ไม่เอาของว่าง) 8นวลวรรณ สุนทรภิษัชภิญญดา วงษ์กรานต์