ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  22/1/2018
     
ธันวาคมมกราคม 2018กุมภาพันธ์
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
25
[D]
26
[B]
27
[AABD]
2829
[H]
3031
12345
[D]
67
8
[RRGC]
9
[QKC]
10
[KCD]
11
[AF]
12
[AF]
13
[F]
14
15
[R]
16
[ILBD]
17
[ABB]
18
[P]
19
[GDD]
20
[F]
21
[MNOPQRGSL]
22
[RLAD]
23
[E]
24
[A]
25
[D]
2627
[E]
28
29
[R]
3031
[B]
1234
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์

ตารางการใช้ห้องประจำวัน
วันที่(ปดว)อาคารห้องตั้งแต่ถึงรายการจำนวน(คน)ผู้ขอใช้ผู้ให้บริการ
2018/1/22 SC 401 15:00 16:30 ฝ่ายประชาสัมพันธืงานผ้าป่า 29อุมาพร ศิรธรานนท์ภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/1/22 SC 406 10:00 12:00 ต้อนรับมาเลเชีย 15รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ภิญญดา วงษ์กรานต์
2018/1/22 SC45 331 07:00 12:00 เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 25รัชดาทิพย์ ปูรณโชติชาติชาย สุริยะกุล
2018/1/22 SC45 375 10:00 12:00 ประชุมปัญหาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 12 20สุริยา ณหนองคายจิตราพร งิ้วงาม