ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  23/9/2560
     
สิงหาคมกันยายน 2560ตุลาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
[EMNOPPRSSBCD]
29
[EMMNOPPPRGLBBF]
30
[EMMNNOPPPRSSAD]
31
[PPPQRDF]
1
[MNNPQRSSSAB]
2
[L]
3
4
[NOPPRSSIL]
5
[MMNOPPPRBCDFFF]
6
[MMNNOPPPRGGSSAD]
7
[PPPQRDF]
8
[EEMMNNPQRSSS]
9
[L]
10
11
[MNOPPRSSBCDF]
12
[EMMNOPPPRLBCDFF]
13
[MMNNOPPPRSSBBCDF]
14
[EPPPQRBBDFF]
15
[MMNNPQRSSSFF]
16
[L]
17
[D]
18
[MNOPPRSSAFF]
19
[EMMNOPPPRBFFF]
20
[EMMNOPPPRSSSLF]
21
[EPPPPQRCF]
22
[EMMNNPQRGSSSLLADF]
23
[EL]
24
[EQS]
25
[MNOPPRSSACDF]
26
[MMNOPPPRACDFF]
27
[MMNNOPPPRSSACDF]
28
[PPPQRABCDF]
29
[EMMNNPQRSSSCD]
30
[L]
1
2
[MNOPPRSSAD]
3
[MMNOPPPRCDF]
4
[MMNNOPPPRSS]
5
[EPPPQRFF]
6
[MMNNPQRSSS]
7
[L]
8
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์

ตารางการใช้ห้องประจำวัน
วันที่(ปดว)อาคารห้องตั้งแต่ถึงรายการจำนวน(คน)ผู้ขอใช้ผู้ให้บริการ
2017/9/23 SC45 375 13:00 16:00 เรียน0360001 30นวลวรรณ สุนทรภิษัชชาติชาย สุริยะกุล
2017/9/23 SCL 202 08:30 16:30 อบรม 30นงนุช สุขวารีจิตราพร งิ้วงาม