ข้อมูลการขอใช้ห้องของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  30/4/2560
     
มีนาคมเมษายน 2560พฤษภาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27
[IBD]
28
[ABCF]
29
[EABCDF]
30
[G]
31
[H]
12
3
[GLABCD]
4
[BBD]
5
[EL]
67
[EHLBC]
89
10
[B]
11
[DF]
1213
[B]
141516
1718
[BBC]
19
[BD]
20
[AC]
21
[HF]
22
[E]
23
24
[LBBDF]
25
[IKLCD]
26
[GABCD]
2728
[HL]
29
[ES]
30
12
[C]
3
[EDD]
456
[SS]
7
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้ห้อง
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางห้อง
ชื่อย่อหมายเลขห้องหมายเหตุ
A SC-401 อาคารสุขประชา วาจานนท์
B SC-402 อาคารสุขประชา วาจานนท์
C SC-403 อาคารสุขประชา วาจานนท์
D SC-406 อาคารสุขประชา วาจานนท์
M SC45-301 อาคาร 45 ปี
N SC45-302 อาคาร 45 ปี
O SC45-303 อาคาร 45 ปี
P SC45-307 อาคาร 45 ปี
Q SC45-308 อาคาร 45 ปี
R SC45-331 อาคาร 45 ปี
G SC45-341 อาคาร 45 ปี
S SC45-352 อาคาร 45 ปี
H SC45-371 อาคาร 45 ปี
I SC45-372 อาคาร 45 ปี
G SC45-373 อาคาร 45 ปี
K SC45-374 อาคาร 45 ปี
L SC45-375 อาคาร 45 ปี
E SCL-202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
F SCL-ทวี อาคารทวี ญาณสุคนธ์