ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  22/1/2018
ธันวาคมมกราคม 2018กุมภาพันธ์
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
25
[12334]
26
[1122344]
27
[123]
28
[134]
29
[122344]
3031
123
[22]
4
[1122334]
5
[12234]
6
[14]
7
[4]
8
[122344]
9
[1223444]
10
[11123334]
11
[123344]
12
[12222344]
13
[4]
14
[24]
15
[1123344]
16
[2334]
17
[1112244]
18
[12334]
19
[11234]
20
[144]
21
[4]
22
[122234]
23
[13]
24
[23]
25
[1224]
26
[1]
2728
29
[344]
30
[234]
31
[123]
1
[24]
2
[111234]
34
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้รถ
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางรถยนต์
คันที่เลขทะเบียนพนักงานขับรถ
1 ฮจ-6075 นายประเชิญ ไล้เลิศ
2 ฮฉ-9212 นายสายัน จิวจรัสรงค์
3 ฮฉ-6858 นายทวาย ภู่จิ๋ว
4 อษ-6075 นายสุรศักดิ์ ผลชะอุ่ม
   
ตารางการใช้รถประจำวัน
คันที่วันที่ใช้รถ(ปดว)เวลาไปเวลากลับสถานที่ไปผู้ขอหมายเหตุ
1 2018/1/22 08:00 17:00 สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสุภา หารหนองบัวสำรองให้คณบดี
2 2018/1/22 06:45 12:00 วัดราชบพิธ ฯสุภา หารหนองบัวติดต่อราชการ
2 2018/1/22 08:30 17:00 สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสายัน จิวจรัสรงค์วิ่งงานใน
2 2018/1/22 13:15 15:00 กองยาน ฯสุวิทย์ สินทีประชุม
3 2018/1/22 09:00 16:00 รอบ มก (.รอสแตนบาย ใช้รถ 9212)รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์รับ ส่ง ผู้เชี่ยวชาญ
4 2018/1/22 06:00 19:00 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (อ.นงนุช - จันทิมานีผู้เดินทาง)กฤษณะ อ่วมทองสำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมวิชาการ