ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  25/9/2560
สิงหาคมกันยายน 2560ตุลาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
2829
[11233]
30
[1234]
31
[13344]
1
[3344]
2
[11233444]
3
4
[23]
5
[12334]
6
[3334]
7
[2334]
8
[12334]
9
[4]
10
11
[23334]
12
[1334]
13
[1333344]
14
[2334]
15
[1233]
1617
18
[12234]
19
[22]
20
[2]
21
[112234]
22
[24]
2324
[2]
25
[1123]
26
[11234]
27
[13]
28
[123]
29
[13]
301
234
[124]
5
[4]
6
[2]
7
[1234]
8
[123344]
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้รถ
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางรถยนต์
คันที่เลขทะเบียนพนักงานขับรถ
1 ฮจ-6075 นายประเชิญ ไล้เลิศ
2 ฮฉ-9212 นายสายัน จิวจรัสรงค์
3 ฮฉ-6858 นายทวาย ภู่จิ๋ว
4 อษ-6075 นายสุรศักดิ์ ผลชะอุ่ม
   
ตารางการใช้รถประจำวัน
คันที่วันที่ใช้รถ(ปดว)เวลาไปเวลากลับสถานที่ไปผู้ขอหมายเหตุ
1 2017/9/25 07:00 20:00 รร.แถวถนนวิทยุ (อ.ธรณินทร์ 087-683-0206) ผู้ไปธรณินทร์ ทันศรีรับ-ส่งผู้เชี่ยวชาญ
1 2017/9/25 08:30 16:30 สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งประเชิญ ไล้เลิศวิ่งงานใน
2 2017/9/25 08:00 16:30 ถ.วิภาวดี (อ.วิศาล 085-955-4322)อุษาวดี แซ่หลีรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
3 2017/9/25 08:00 16:30 ถ.จรัญสนิทวงศ์ (อ.ศิรินุช 081 343 4327)อุษาวดี แซ่หลีรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา