ข้อมูลการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  25/7/2560
มิถุนายนกรกฎาคม 2560สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
26
[233334]
27
[1234]
28
[12]
29
[1234]
30
[123]
1
[12]
2
3
[122]
4
[12234]
5
[11234]
6
[123334]
7
[1223334]
89
1011
[23]
12
[1234]
13
[234]
14
[3]
15
[4]
16
17
[112234]
18
[112334]
19
[1234]
20
[122334]
21
[1234]
2223
24
[124]
25
[23]
26
[13]
27
[12]
28
[13]
29
[2]
30
311
[2]
2
[34]
3
[3]
4
[23]
56
ตัวเลขภายในวงเล็บใต้วันที่หมายถึงวันนั้นมีการขอใช้รถ
ดูรายละเอียดการใช้รถกรุณาเลื่อนเมาส์ไปยังวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์
ตารางรถยนต์
คันที่เลขทะเบียนพนักงานขับรถ
1 ฮจ-6075 นายประเชิญ ไล้เลิศ
2 ฮฉ-9212 นายสายัน จิวจรัสรงค์
3 ฮฉ-6858 นายทวาย ภู่จิ๋ว
4 อษ-6075 นายสุรศักดิ์ ผลชะอุ่ม
   
ตารางการใช้รถประจำวัน
คันที่วันที่ใช้รถ(ปดว)เวลาไปเวลากลับสถานที่ไปผู้ขอหมายเหตุ
2 2017/7/25 11:30 17:00 ส ว ท ช. ธรรมศาสตร์วรรณวิมล ปาสาณพันธ์เข้าเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3 2017/7/25 08:30 16:30 อาคารระพี (วิ่งวน)ธีราพร อนันตะเศรษฐกูลประชุม