สมัครงาน/งานพัสดุ

สมัครงานlสอบราคาราคากลางประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันเวลา สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเคมี

0 comments

ภาควิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

0 comments

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ภาควิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

0 comments