ข่าวล่าสุดรางวัลผลงานคณาจารย์/นิสิตอบรม/สัมมนาการประชุมวิชาการการศึกษาวิจัย

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0 comments

ภาพกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก@SciKU

Download ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.742658615934835.1073742313.262017993998902 […]

0 comments

ประกาศงดให้บริการใช้เครื่องมือ XRD ชั่วคราว

เรียน  ผู้ขอใช้บริการเครื่อง XRD ทุกท่าน เนื่องจากเครื่อง XRD มีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ทางศู […]

0 comments

SC Science Sports Game

🏐 SC Science Sports Game #SCGame2017 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่เพจ “สโมสรนิสิตคณะวิทยาศา […]

0 comments

โครงการเรียนล่วงหน้า-ประกาศผลการเรียน รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ (01417000) คะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ (01420000) คะแนนสอบวิชาชีววิทยา (01424000) คะแ […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิ […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ที […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผุ้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะว […]

0 comments

อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “IP Fair Pitching 2017 Winner” จากงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Innovation for Life and Better Future

อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “IP Fair Pitching 2017 Winner” จากงาน มหกรรมท […]

0 comments

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “How to get publication in an academic journal”

0 comments

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis)

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การด […]

0 comments

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเครื่องโครมาโทกราฟของของเหลวสมรรถนะสูง/เครื่องวิเคราะห์มวลและการใช้งานเบื้องต้น (Fundamental and Basic Operation of HPLC/MS)

 

0 comments

การบรรยาย เรื่อง “Biophysics of Self-organization”

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเรื่อง “Biophysics of Self-organization” […]

0 comments

ANSCSE21-Workshop on Big Data Analytics

Workshop on Big Data Analytics **Workshop registration is now open for non-ANSCSE participant** **Pl […]

0 comments

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017 ใน ว […]

0 comments

The 2nd ICoBio (International Conference on Biosciences)

The 2nd ICoBio (International Conference on Biosciences) The International Conference on Biosciences […]

0 comments

International Conference in Number Theory and Applications 2017 (ICNA2017) 17-19 July 2017, Kasetsart University, Thailand

The International Conference in Number Theory and Applications 2017 (ICNA 2017) aims at providing a […]

0 comments

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Siam Physics Congress 2017)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมฟิสิกส์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับ […]

0 comments

The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 February 28- March 2, 2017 Maruay Garden Hotel, Bangkok, Thailand

The 5th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology 2017 February 28- March 2, 201 […]

0 comments

โครงการเรียนล่วงหน้า-ประกาศผลการเรียน รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ (01417000) คะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ (01420000) คะแนนสอบวิชาชีววิทยา (01424000) คะแ […]

0 comments

France’s Junior Research Fellowship Programme for Thai Researchers.

France’s Junior Research Fellowship Programme for Thai Researchers. Call closing soon This pro […]

0 comments

การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560

การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560    

0 comments

รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 &#8211 […]

0 comments

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ 1/2560 1. สาขาวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิท […]

0 comments

นโยบายทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

0 comments

ประกาศรับสมัครทุน พวอ. รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

Website : http://rri.trf.or.th โครงการ พวอ. ได้เปิดรับสมัครทุน พวอ. รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน […]

0 comments

SUMMER RESEARCH PROGRAM IN TSUKUBA

Website  : http://www.global.tsukuba.ac.jp/summer/summer-research

0 comments

ทุนสนับสนุนนิสิต-อาจารย์ เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น (IMS-IIPA) 2017

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัครขอรับทุนเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงา […]

0 comments

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 15 

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา ว […]

0 comments
สมัครงานขายทอดตลาดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
อ่านข่าวเพิ่มเติม >>
อ่านข่าวเพิ่มเติม >>
อ่านข่าวเพิ่มเติม >>
อ่านข่าวเพิ่มเติม >>