การสร้างแรงบันดาลใจจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ Professor Dr. Dan Schectman

qrnoble2016

Register Online
http://bit.ly/2dBL4Xz

 CV
Professor Dr.Dan Shechtman, Nobel Laurate in Chemistry 2011.
Abstract
Technological Entrepreneurship -Thailand Nov 2016
Why Should We Teach Technological Entrepreneurship in Universities Thailand Nov 2016

img_1975