การบรรยายพิเศษ เรื่อง Research Activities in Hydrogen Research Center in Tokyo Metropolitan University and Researches on Battery and Fuel Cell

Online Registration : https://goo.gl/kH8UYt
ตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Research Activities in Hydrogen Research Center in Tokyo Metropolitan University and Researches on Battery and Fuel Cell โดย Prof. Dr. Kiyoshi Kanamura, Graduate School of Urban Environmental Sciences, Tokyo Metropolitan University ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.