ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ 6 – 27 กรกฎาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องกระจก ชั้น 2 ศูนย์อาหาร อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์