โครงการประชุมประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 (1st General Meeting : GM@SciKU)

GM@SciKUโครงการกำหนดการลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ

มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อก้าวเดินร่วมกันค่ะ

กำหนดการ

          08.30 – 9.00   น.       ลงทะเบียน

          09.00 – 12.00 น.       ประชุมประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ : General Meeting (GM)