กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ ซ้อมย่อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพิธี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.ku.ac.th

***** ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf  *****