ภาควิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา