ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  ได้รับเกียรติเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. ภายในงานมีการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง (ระดับ silver) และโปสเตอร์เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

การบรรยายเรื่อง “ทำงานวิจัยแบบโดนใจ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการ สวพ.มก. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย มก. ปี พ.ศ. 2558

DSC_3115
IMG_2943
IMG_2937
IMG_2913
IMG_2875
IMG_2866
IMG_2861
IMG_2846
IMG_0298
IMG_0285
IMG_0276
IMG_0268
IMG_0261
IMG_0257
IMG_0252
IMG_0247
IMG_0245
IMG_0242
DSC_3495
DSC_3491