เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์ (Spectrofluorometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด