SC Science Sports Game

🏐 SC Science Sports Game #SCGame2017 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560
ได้ที่เพจ “สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/fp.smosciku

อย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่มของแต่ละสีน้าาาา

Yellow🍌 : Chemistry + Mathematics + Genetics
https://m.facebook.com/groups/116642828981705/?_rdr

——————————————————————

PURPLE🍇 : Computer Science + Zoology + Earth Science
https://m.facebook.com/groups/1411627588906403

——————————————————————

RED🍎 : Statistics + Physics + Bioscience and Technology + Biochemistry
https://m.facebook.com/groups/116752982360806

——————————————————————

GREEN🍏 : Botany + RAD + Microbiology
https://m.facebook.com/groups/1235816389861671/?_rdr