ประกาศงดให้บริการใช้เครื่องมือ XRD ชั่วคราว

เรียน  ผู้ขอใช้บริการเครื่อง XRD ทุกท่าน

เนื่องจากเครื่อง XRD มีปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ทางศูนย์เครื่องมือฯ ของดการให้บริการเครื่องมือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 เพื่อทำการซ่อมบำรุงเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์                                                                               

12 ตุลาคม 2560