ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์

โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SciKU Charity Golf Day 2017

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SciKU Charity Go […]

0 comments

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสต […]

0 comments

นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัล Best research award

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ โซ่เงิน นิสิตปริญญาโท สาขาเคมีอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร. วิ […]

0 comments

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันเวลา สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเคมี

0 comments

ภาควิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

0 comments

รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

0 comments

ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น 7, ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี และ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (1 ต.ค. 60 – 31 ก.ย. 61) จำนวน 1 งาน

0 comments

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

0 comments

ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำงาน ตำแหน่ง ช่างต่อท่อ จำนวน 1 ราย

0 comments

ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง

0 comments