ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสต […]

Read more

นิสิตภาควิชาเคมีได้รับรางวัล Best research award

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ โซ่เงิน นิสิตปริญญาโท สาขาเคมีอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร. วิ […]

Read more

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข นิสิตในความดูแลข […]

Read more

ผลงาน “Shobex : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจระเข้กระชายดำ” การแข่งขัน IP Competition 2017 รอบภูมิภาค ภาคกลางและตะวันออก

ผลงาน “Shobex :  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจระเข้กระชายดำ” โดย นายอมร ประดับทอง นิสิตปริญ […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ พันตรีโกสินทร์ ทองศรี นิสิตปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ พันตรีโกสินทร์ ทองศรี นิสิตปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ […]

Read more

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้ […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี ได้รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม “2nd TECH PLAN DEMO DAY in THAILAND 2017”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “2nd TECH PLAN DEMO DAY in THA […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัย Cblast ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติศักดิ์ คุปตวัช นิสิตในความดูแลของ อ.ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปื […]

Read more

อาจารย์/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “IP Fair Pitching 2017 Winner” จากงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Innovation for Life and Better Future

รางวัลที่ได้รับ : IP Fair Pitching 2017 Winner จาก : งาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2017 : Inno […]

Read more
1 2 3 7