รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ประจาปีการศึกษา 2560

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ […]

Read more

รับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกชีวสารสนเทศ

Application Form for Direct Admission Bio-Informatics (International Program) ประกาศโครงการหลักสูตรว […]

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่มแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี2559

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำ […]

Read more
1 2 3 5