ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

          ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ม […]

Read more

การคัดเลืิอกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การคัดเลืิอกนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทย […]

Read more