รับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกชีวสารสนเทศ

Application Form for Direct Admission Bio-Informatics (International Program) ประกาศโครงการหลักสูตรว […]

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำ […]

Read more

การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ใบสมัครการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา […]

Read more

กำหนดการการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 เข้าศึกษาต่อในสังกัดคณะของ มก. ปีการศึกษา 2560

Download!!! ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 เข้าสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษต […]

Read more

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) ปี 2559 โดยวิธีรับตรง

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) จะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 25 […]

Read more

ด่วน ! รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา “วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)” XD22

โอกาสดีมาก… สำหรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 นี้ หลักสูตรฯ มี “ทุนสนับสนุนการ […]

Read more

6-9 มิถุนายน 2558 โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับสมัครนิสิตใหม่

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปร […]

Read more