สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ […]

Read more

EURAXESS Researchers in Motion

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย จาก EURAXESS ASEAN Researchers in Motion ผู้สนใจโปรดทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยผ่านภาควิชา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ Email: rattapan.t@ku.ac.th เอกสารแนบ    

Read more

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี ในปี […]

Read more

เปิดรับสมัครทุน 50 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร นำส่งภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 และภาควิชารวบรวมนำส่งงานบริการการศ […]

Read more
1 2 3