ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวสาร กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาส […]

Read more

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ 23-30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาส […]

Read more

โครงการตอบแข่งขันวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ และนิทรรศการทางเคมี ครั้งที่ 37

ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนป […]

Read more
1 2 3 7