กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ ซ้อมย่อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพิธี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาล […]

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis)

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การด […]

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเครื่องโครมาโทกราฟของของเหลวสมรรถนะสูง/เครื่องวิเคราะห์มวลและการใช้งานเบื้องต้น (Fundamental and Basic Operation of HPLC/MS)

 

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017 ใน ว […]

Read more

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดโครงการงานวันพัฒนาและปลูกตนไม คณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน […]

Read more
1 2 3 32