การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560

สภาคณบดีวิทย์ฯดันปั้นคนเก่งนวัตกรรมป้อนไทยแลนด์4.0 17 มิ.ย. 60 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]

Read more

อาจารย์ ดร.ประหยัด นันทศีล นักธรณีวิทยาหนึ่งเดียวของไทย เผย พบตัวอย่างหินแร่ หินแปร กว่า 200 ตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์ ดร.ประหยัด นันทศีล นักธรณีวิทยาหนึ่งเดียวของไทย ร่วมสำรวจขั้ว […]

Read more

ผศ.ดร. ชีวารัตน์ พรินทรากูล อาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา

การประชุมครั้งที่ 19 ของสมาคมมอลลัสก์ระดับสากล ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in […]

Read more