การประชุมวิชาการ วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10 (19 มิถุนายน 2558)

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร […]

Read more

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 10

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำ […]

Read more

การประชุมเชิงวิชาการโครโมโซมเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asian Chromosome Colloquim)

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย และ The Society of Chromosome Resear […]

Read more
1 2 3