คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะ ประชุมหารือร่วมการ Co-Creation partnership กับ รพ.ราชวิถี

ผศ.วิมล รอดเพ็ชร รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน , ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต […]

Read more

การนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการนำ […]

Read more

ขอเชิญร่วมต้อนรับ ทีมผู้บริหารระดับกลาง ของ โรงพยาบาลราชวิถี มาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียน Online ตรวจสอบรายชื่อ ขอเชิญผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ร่ว […]

Read more

งานแถลงข่าวจากผลการสำรวจ ข้อค้นพบจากการสำรวจทวีปแอนตาร์กติก

คณะวิทยาศาสตร์ มก. แถลงข่าวจากผลการสำรวจ “ข้อค้นพบจากการสำรวจทวีปแอนตาร์กติก” 30 มีนาคม นี้ ที่อาคาร […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายชลิต เมืองลาย นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชลิต เมืองลาย นักศึกษาระดับปริญญา […]

Read more

โครงการ Open House to CEO ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเป๋าฮื้อไทยกับงานวิจัย”

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย พบผู้บริหารบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ใน โครงการ Open House […]

Read more

คณะผู้บริหารและอาจารย์ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริ […]

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม “บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม “บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด” เมื่อวันที่ 3 พ […]

Read more