การนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียน Online ภายในวันที่ 29 พ.ค. 60 เวลา 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการนำ […]

Read more

เชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับชม Start up Pitching!! ครั้งแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มก.

เชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับชม Start up Pitching!! ครั้งแรกของคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เด็กๆในวิชา Gre […]

Read more

ขอเชิญร่วมต้อนรับ ทีมผู้บริหารระดับกลาง ของ โรงพยาบาลราชวิถี มาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียน Online ตรวจสอบรายชื่อ ขอเชิญผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ร่ว […]

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่ม KTIS โดยบริษัทเคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาส […]

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”

  โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” […]

Read more
1 2 3 23