ฟรี !!! ค่าธรรมเนียม–ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดช่วงทดลองขอใช้บริการ เครื่อง BET Surface area analyzer ยี่ห้อ Micromeritics รุ่น 3Flex Surface characterization, Georgia, USA

ด่วน..จำนวนจำกัด…!!!!!!!!!  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  เปิดช่วงทดลองขอใช้บริการ เครื่อง BET Surface […]

Read more

การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่น ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด

รายงานการเยี่ยมชมบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่น ชูการ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด โจทย์วิจัยที่ KTIS ยินดีให้ง […]

Read more

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เพื่อด […]

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมืองานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วพม./รพ.รร.6 กับ วท.มก.

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม ระ […]

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ หนังสือ ของเล่น เสื้อผ้า ในโครงการบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก […]

Read more

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator”

Download ใบสมัคร ด้วยภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบว […]

Read more

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “Innovation for healt […]

Read more
1 2 3 21