โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 15 เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2561

Online Registration https://goo.gl/Eetm50 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ โครงการนักวิจั […]

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”

  โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” […]

Read more
1 2 3 4 11