โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่”

  โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเขียนใบบอกลักษณะงาน และการกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการประเมินรูปแบบใหม่” […]

Read more

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator”

Download ใบสมัคร ด้วยภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบว […]

Read more

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “Innovation for healt […]

Read more
1 2 3 10