โครงการ Open House to CEO ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเป๋าฮื้อไทยกับงานวิจัย”

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ นักวิจัย พบผู้บริหารบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ใน โครงการ Open House […]

Read more

คณะผู้บริหารและอาจารย์ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริ […]

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม “บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม “บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด” เมื่อวันที่ 3 พ […]

Read more