โครงการ 2017 Spring Incoming Exchange Program จาก National Chiao Tung University (NCTU)

โครงการ 2017 Spring Incoming Exchange Program จาก National Chiao Tung University (NCTU) ประเทศ Taiwan National Chiao Tung University (NCTU), Taiwan announces the nomination and application timeline for 2017 Spring Incoming Exchange Program (2017/2/13-2017/6/16) as below. Nomination deadline for 2017 Spring: 30th Sep., 2016 Application deadline for 2017 Spring: 15th Oct., 2016 Details are presented here

Read more

EURAXESS Researchers in Motion

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย จาก EURAXESS ASEAN Researchers in Motion ผู้สนใจโปรดทำบันทึกแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยผ่านภาควิชา รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ Email: rattapan.t@ku.ac.th เอกสารแนบ    

Read more

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย รายละเอียด:  กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (Staff Exchange, One Month Scholarship) ภายใต้ครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารย์ Deadline: 13 กรกฎาคม 2559 Website: http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=5692 ติดต่อ: คุณรัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ email: rattapan.t@ku.ac.th

Read more
1 2 3 6