ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University–CALL FOR APPLICATION “UGSAS-GU RONPAKU (DISSERTATION PHD) SUPPORT PROGRAM 2016”

ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University รายละเอียด:  The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) UGSAS-GU RONPAKU SUPPORT PROGRAM 2016 The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) has started “UGSAS-GU RONPAKU (Dissertation PhD) Support Program” for further development of academic and research collaboration with 15 member universities of the IC-GU 12 and universities

Read more

ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University–CALL FOR APPLICATION “UGSAS-GU RONPAKU (DISSERTATION PHD) SUPPORT PROGRAM 2016”

ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University รายละเอียด:  The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) UGSAS-GU RONPAKU SUPPORT PROGRAM 2016 The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) has started “UGSAS-GU RONPAKU (Dissertation PhD) Support Program” for further development of academic and research collaboration with 15 member universities of the IC-GU 12 and universities

Read more

การบรรยายทุน Newton Fund

การบรรยายทุน Newton Fund รายละเอียด:  กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร-Newton Fund” สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อหรือทำวิจัย ณ สหราชอาณาจักร ภายใต้กองทุน Newton Fund วัน-เวลา: 30 พ.ค. 59 เวลา 13.00 น. สถานที่: ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กลุ่มเป้าหมาย: นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียน: https://docs.google.com/a/ku.th/forms/d/1TgMH_A-jyjuhkRMpm8ZFixyGUUQoVaFRCxc1LgH0AJw/viewform?c=0&w=1 Website: http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=5474 ติดต่อ: คุณรัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ email: rattapan.t@ku.ac.th

Read more

การบรรยายทุน Newton Fund

การบรรยายทุน Newton Fund รายละเอียด:  กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “โครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร-Newton Fund” สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อหรือทำวิจัย ณ สหราชอาณาจักร ภายใต้กองทุน Newton Fund วัน-เวลา: 30 พ.ค. 59 เวลา 13.00 น. สถานที่: ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี กลุ่มเป้าหมาย: นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียน: https://docs.google.com/a/ku.th/forms/d/1TgMH_A-jyjuhkRMpm8ZFixyGUUQoVaFRCxc1LgH0AJw/viewform?c=0&w=1 Website: http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=5474 ติดต่อ: คุณรัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ email: rattapan.t@ku.ac.th

Read more

ทุนโครงการหลักสูตรระยะสั้น CommTECH

ทุนโครงการหลักสูตรระยะสั้น CommTECH รายละเอียด:  ฝ่ายการศึกษานานาชาติ มก. ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น Community & Technological (CommTECH) Camp 2016 ของ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมุ่งสร้างความตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่กระทบกับชุมชนถิ่นที่อยู่ กลุ่มเป้าหมาย: นิสิตและบุคลากร ระยะเวลา: 22 – 31 สิงหาคม 2559 ติดต่อ: คุณปาลิตา  สุรชินวัฒน์ โนเบิ้ล โทร. 02-5620985

Read more

ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University–UGSAS-GU 6-month Sandwich Program 2016

ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University รายละเอียด:  The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน 2 ประเภท ดังนี้ 1. UGSAS-GU 6-month Sandwich Program 2016 The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) has started “UGSAS-GU 6 month Sandwich Program” for further development of academic and research collaboration with 15 member universities of the

Read more

ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University–UGSAS-GU 6-month Sandwich Program 2016

ทุนแลกเปลี่ยนจาก Gifu University รายละเอียด:  The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน 2 ประเภท ดังนี้ 1. UGSAS-GU 6-month Sandwich Program 2016 The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) has started “UGSAS-GU 6 month Sandwich Program” for further development of academic and research collaboration with 15 member universities of the

Read more

ทุน Alexander von Humboldt Foundation: Deadline 31 July 2016

With the Sofja Kovalevskaja Award, the Alexander von Humboldt Foundation is offering promising young researchers from all over the world attractive career prospects in Germany. Junior research talents of all disciplines from abroad are given the opportunity to establish working groups of their own at German research institutions. The Sofja Kovalevskaja Award recognises outstanding talent and creative research

Read more

ทุน Erasmus+ Project

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาเอกสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในสาขาเคมี โดย Erasmus+ International Mobility Program ณ University of Vienna รายละเอียดโปรดศึกษาจากเวปไซต์ ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกทางอีเมล์ได้ที่ คุณรัฐพันธ์ email: rattapan.t@ku.ac.th เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอกองวิเทศสัมพันธ์ มก. ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559 KA1 Mobility for learners & Staff_Vienna Infosheet 16-17  

Read more

ทุนการศึกษา SERCA UC Faculty and Student Travel Grants 2016

  ทุนการศึกษา SERCA UC Faculty and Student Travel Grants 2016 โดยแบ่งเป็น 1.Student Grants 2.Faculty Grants โดยมีรายละเอียดดังปรากฎในเวปไซต์ด้านล่าง ผู้สนใจโปรดทำเรื่องผ่านหน่วยงานที่สังกัด และโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ Website: http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=4850 ติดต่อ: คุณรัฐพันธ์  ตรงวิวัฒน์ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทรภายใน.1013 Email: rattapan.t@ku.ac.th

Read more
1 2 3 4 6