รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายที่ 1/2560 1. สาขาวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิท […]

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ และสถานที่สอบ สอวน. 1/2560

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สอวน. วิชาเคมี ศูนย์สอบ มก. บางเขน ผู้สอบลำดับที่ 681 – 7 […]

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการ สอวน. ประจาปีการศึกษา 2560

New! Download Bill Payment สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอีเมลหลังจากดำเนินการซ้ำแล้ว ที่นี่ ศูนย์ สอวน. คณะว […]

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่มแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี2559

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำ […]

Read more

การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ใบสมัครการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา […]

Read more