ขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการใน โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนาคณะ […]

Read more

งานแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42)

งานแถลงข่าว การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42) ศาสตร์แห่งแ […]

Read more