ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวสาร กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาส […]

Read more

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ 23-30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาส […]

Read more

โครงการตอบแข่งขันวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ และนิทรรศการทางเคมี ครั้งที่ 37

ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนป […]

Read more

ขอเชิญนิสิตร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีในสังกัดคณะทุกท่าน เข้าร่วมประเมิ […]

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 59 และผู้ปก […]

Read more

แจ้งการดำเนินการโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมนิสิตภาควิชา สาขาวิชาต่างๆ จะดำเนินการจัดโครงการร้องเพลงมห […]

Read more

การตรวจสุขภาพเพื่อการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 11-14 กรกฎาคม 2559

ด้วยในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จริงจังในการดูแลและรักษาสุขภาพสำหรับนิสิ […]

Read more
1 2 3 4