ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวสาร กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาส […]

Read more

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ 23-30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาส […]

Read more

โครงการตอบแข่งขันวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ และนิทรรศการทางเคมี ครั้งที่ 37

ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนป […]

Read more

ขอเชิญนิสิตร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีในสังกัดคณะทุกท่าน เข้าร่วมประเมิ […]

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 59 และผู้ปก […]

Read more

แจ้งการดำเนินการโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ด้วยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมนิสิตภาควิชา สาขาวิชาต่างๆ จะดำเนินการจัดโครงการร้องเพลงมห […]

Read more

โครงการวิทยาติวเตอร์: ปรับพื้นฐาน สำหรับนิสิตใหม่รหัส 59 วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2559

 ดาวน์โหลดตารางเรียน คลิกที่นี่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชุมนุมนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ และชุมนุม […]

Read more

ข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 4 สิงหาคม 2559 กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ (ปรับปรุง 31 ก.ค. 59) […]

Read more

นิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร โปรดดำเนินการภายใน 26 กรกฎาคม 2559

ขอให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (ทั้งภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน พ.ศ. […]

Read more
1 2 3