ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) เพื่อถวายในพระราช […]

Read more

โครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ […]

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และนักวิจัย บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน Online ตรวจสอบรายชื่อ ขอเชิญผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และนักวิจัย บุคลากรและนิสิต […]

Read more

ยกเลิกประกาศการส่งข้อเสนอการเช่าพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยกเลิกประกาศการส่งข้อเสนอการเช่าพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การเปิดรับสมัครผู้สนใจส่งข้อเสนอการเช่าพื้นที่ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุาการ คณะ […]

Read more

ขอเชิญร่วมงาน   “โครงการรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดงาน “โครงการรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ […]

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย

สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันจันท […]

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน โครงการการรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน โครงการการรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีควา […]

Read more
1 2 3 5