ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมและฟังการบรรยายพิเศษในการประชุม ICAAA 2017 และ ICEAE 2017 ใน ว […]

Read more

ระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็ […]

Read more

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) เพื่อถวายในพระราช […]

Read more

โครงการทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่ออาเซียน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ […]

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และนักวิจัย บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน Online ตรวจสอบรายชื่อ ขอเชิญผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และนักวิจัย บุคลากรและนิสิต […]

Read more

ยกเลิกประกาศการส่งข้อเสนอการเช่าพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยกเลิกประกาศการส่งข้อเสนอการเช่าพื้นที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การเปิดรับสมัครผู้สนใจส่งข้อเสนอการเช่าพื้นที่ภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดการยื่นความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุาการ คณะ […]

Read more
1 2 3 6