เปิดรับสมัคร ทุนผู้ช่วยสอน โครงการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี

  โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีทุนผู้ช่วยสอน ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่ คุณจิระประภา ขัน […]

Read more

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Sage เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

วิธีการสมัคร สมัคร Online http://bit.ly/2nXzed0   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Sage เพื่อสร้างสื […]

Read more

ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation”

  คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ราง […]

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน โคงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน โคงการพัฒนาและส่งเสริม […]

Read more

โครงการการเพิ่มศักยภาพการวิจัยจากครุภัณฑ์ไม่ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

โครงการการเพิ่มศักยภาพการวิจัยจากครุภัณฑ์ไม่ใช้งานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 หลักการแล […]

Read more

โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 13 เรื่อง “การเขียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ความลับทางการค้า”

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ Download เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้ทั่วไปและบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา […]

Read more
1 2 3 4