ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวสาร กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี KU 77 • SC 52

ดาวน์โหลดเอกสาร ข่าวสาร กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ปริญญาตรี KU 77SC 52

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

รับตรง โควตา เตรียมแพทยศาสตร์กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ วท.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 21 ก.ค. 60คู่มือนิสิตใหม่ KU 77

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรหัสนิสิต โครงการรับตรง KU-Admission โควตาต่างๆ และนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

การอัพเดทประวัติส่วนตัวนิสิต สำหรับนิสิตโครงการรับตรง KU-Admission โควตาต่างๆ และนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จึงขอความร่วมมือให้นิสิตกรอกข้อมูลใหม่ผ่านระบบออนไลน์ที่รายการ “รายงานตัวออนไลน์ (ทุกโครงการ)” อีกครั้งหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

และสามารถตรวจสอบ กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ได้ที่นี่:

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

คลิกที่รูปเพื่อไปยังหน้าดาวน์โหลดคู่มือนิสิตใหม่ และเอกสารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อื่นๆ

แจ้งเพื่อทราบ*** เอกสาร “คู่มือนิสิตใหม่ KU 77” ขณะนี้ได้รับแจ้งว่ามีความผิดพลาดบางประการ ดังนี้

  • การแต่งกายในการเข้าร่วมโครงการ “ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จากเดิม เสื้อยืดสีขาว กางเกงวอร์ม/ขายาวสีเข้ม เป็น ชุดนิสิตถูกระเบียบ
  • เกณฑ์ชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปลี่ยนจาก 15 กิจกรรม เป็น 8 กิจกรรม และรายละเอียดอื่นๆ จะได้ประกาศให้นิสิตทราบต่อไป

ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ KU 77 • SC 52

ชื่อกลุ่ม: KU 77 • SC 52

URL: https://www.facebook.com/groups/sci.ku77

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใส่ความเห็น