ระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบบันทึกรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นชื่อแบบบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม และบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสงค์จะใช้งาน โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีของท่าน

ไฟล์ Excel VBAคู่มือการใช้งานฟอนต์บาร์โค้ดเครื่องสแกนบาร์โค้ด
การดาวน์โหลดไฟล์ Excel VBA ระบบ สามารถกระทำได้เฉพาะนิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) เท่านั้น โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
การดาวน์โหลดไฟล์ Excel VBA ระบบ สามารถกระทำได้เฉพาะนิสิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต) เท่านั้น โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ฟอนต์ ดาวน์โหลด
Free 3 of 9 ดาวน์โหลด
รายการ ดาวน์โหลด
แผ่นการตั้งค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด BSC Z-3101 ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาเครื่องสแกนบาร์โค้ด BSC Z-3101 ดาวน์โหลด