ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

13462 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา  วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์