ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา วาจานนท์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

sukprasa2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา  วาจานนท์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559