ศ.น.นพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท

1478857541748 ศ.น.นพ.ดร.อภินันท์  สุประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสุขประชา  วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์