ศิษย์เก่า วอ.รุ่นที่ 6 มอบเงินจำนวน 25,000 บาท

15338617_600554583478573_2933592514429583891_n ศิษย์เก่า วอ.รุ่นที่ 6 มอบเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดตั้งศูนย์นวตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 402 อาคารสุขประชา วาจานนท์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559