คุณวิศิษฎ์ คชสิทธิ์ สมทบหม้อแปลงไฟฟ้า บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท

15380682_600556873478344_926895928370224548_n คุณวิศิษฎ์ คชสิทธิ์ สมทบหม้อแปลงไฟฟ้า บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์นวตกรรมวิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 402 อาคารสุขประชา วาจานนท์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559