คุณจารีรัตน์ สุรัติรุ่งโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

คุณจารีรัตน์ สุรัติรุ่งโรจน์กุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมบททุนจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องคณบดี อาคารสุขประชา วาจานนท์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560