ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ป.ณ. 1020, กรุงเทพฯ 10903, ประเทศไทย โทรศัพท์: 02-562-5555 ต่อ 646060, 088-160-9209 โทรสาร: 02-9428290, 02-562-5555 ต่อ 1001 e-mail :: scifund50@gmail.com
คุณณัฏฐณิชา  สุขพอดี ผู้ประสานงานโครงการ 02-562-5555 ต่อ 646176
รหัสความปลอดภัย:
security code
กรุณากรอกรหัสรักษาความปลอดภัย:

Send