ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย เดือนกันยายน 2563 เป็นช่วงระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการเคลียร์ Bill Payment ในการนำฝาก/นำส่ง กองคลัง มก. ให้แล้วเสร็จทันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด จึงขอปิดรับชำระเงินและออกใบเสร็จ วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดเงื่อนไขการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนขอรับบริการ

เงื่อนไขการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัยของผู้ขอรับบริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเป็นการลดภาวะความเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับบริการตามลิ้งค์ข้างล่าง

แนวทางการเปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น1 หรือ อาคารทวีญาณสุคนธ์ ชั้น 10

50 Phahon Yothin Rd. Chatuchak Bangkok 10900 POBox 1020 Thailand

fsciequip_center@ku.ac.th

02-562-5555 ต่อ 646154, 646155, 646156