ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ NMR (Advance NEO 500 MHz)

NMR Service Rate

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ ขอสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งในการเรียนการสอน งานวิจัย และการศึกษาดูงานเยี่ยมชม และะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจและแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน

แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 2556

ตามที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้งดให้บริการเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) โหมดการถ่ายภาพที่กำลังขยายสูง (กำลังขยายมากกว่า 1,000 เท่า) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2566 เนื่องจากเครื่องมีปัญหาการถ่ายภาพโหมด High Vacuum จึงมีการดำเนินการจัดซื้อแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเปิดให้บริการจองคิวได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้จองคิววันที่ 30 พ.ค.2566 ในเวลา 8.30 น. 2. บุคคลทั่วไป เปิดให้จองวันที่ 31 พ.ค. 2566 ในเวลา 8.30 น. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-562-5555 ต่อ 646154 – 646156 E-mail: fsciequip_center@ku.ac.th

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ ประจำปี 2565

Service Rate 2022

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความสะดวกในการให้บริการจึงได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านระบบ QR CODE สามารถชำระค่าบริการได้ทุกธนาคาร โดยผู้ชำระต้องระบุ booking No ที่ต้องการชำระ เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คความถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจะ link ข้างล่าง

การชำระค่าบริการศูนย์เครื่องมือผ่านระบบ QR CODE

ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น1 หรือ อาคารทวีญาณสุคนธ์ ชั้น 10

50 Phahon Yothin Rd. Chatuchak Bangkok 10900 POBox 1020 Thailand

fsciequip_center@ku.ac.th

02-562-5555 ต่อ 646154, 646155, 646156