ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความสะดวกในการให้บริการจึงได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านระบบ QR CODE สามารถชำระค่าบริการได้ทุกธนาคาร โดยผู้ชำระต้องระบุ booking No ที่ต้องการชำระ เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คความถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจะ link ข้างล่าง

การชำระค่าบริการศูนย์เครื่องมือผ่านระบบ QR CODE

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ระบาดขอโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัย ลดภาวะความเสี่ยงจากการระบาดของ โรค COVID-19 และสุขอนามัยของผู้ขอรับบริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีระเบียบตามลิ้งข้างล่าง

แนวทางการเปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

In accordance with the guidelines recently implemented by the Thai government and the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) to prevent further spreading of the Coronavirus 2019, the scientific equipment center are updating the terms of its service from July 12th, 2021

Announcement of Scientific Equipment Center on Guidelines for Operations during the Outbreak of the Coronavirus 2019 (COVID-19)

ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น1 หรือ อาคารทวีญาณสุคนธ์ ชั้น 10

50 Phahon Yothin Rd. Chatuchak Bangkok 10900 POBox 1020 Thailand

fsciequip_center@ku.ac.th

02-562-5555 ต่อ 646154, 646155, 646156