ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งให้ผู้รับบริการเครื่อง Atomic Force Microscope (AFM) ทราบว่าขณะนี้เครื่องไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากมีบางส่วนของเครื่องเสีย จึงของดการให้บริการไปจนกว่าเครื่องจะซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งการงดให้บริการเครื่อง Atomic Force Microscope (AFM)

ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น1 หรือ อาคารทวีญาณสุคนธ์ ชั้น 10

50 Phahon Yothin Rd. Chatuchak Bangkok 10900 POBox 1020 Thailand

fsciequip_center@ku.ac.th

02-562-5555 ต่อ 646154, 646155, 646156