ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ขอรับบริการทุกท่าน ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นของดให้บริการเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ เนื่องจากศูนย์เครื่องมือจะทำการย้ายเครื่องมือดังกล่าว จากห้อง 1010 ชั้น10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ไปยังชั้น1 อาคารสุขประชา วาจานนท์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 โดยจะสามารถรับบริการเครื่องกรองน้ำได้ที่ ชั้น1 อาคารสุขประชา วาจานนนท์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ 15 พฤษภาคม 2566

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ ประจำปี 2565

Service Rate 2022

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความสะดวกในการให้บริการจึงได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านระบบ QR CODE สามารถชำระค่าบริการได้ทุกธนาคาร โดยผู้ชำระต้องระบุ booking No ที่ต้องการชำระ เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คความถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจะ link ข้างล่าง

การชำระค่าบริการศูนย์เครื่องมือผ่านระบบ QR CODE

ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น1 หรือ อาคารทวีญาณสุคนธ์ ชั้น 10

50 Phahon Yothin Rd. Chatuchak Bangkok 10900 POBox 1020 Thailand

fsciequip_center@ku.ac.th

02-562-5555 ต่อ 646154, 646155, 646156