ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ NMR (Advance NEO 500 MHz)

NMR Service Rate

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ ขอสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั้งในการเรียนการสอน งานวิจัย และการศึกษาดูงานเยี่ยมชม และะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางศูนย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจและแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน

แบบสำรวจการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 2556

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ ประจำปี 2565

Service Rate 2022

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เล็งเห็นความสะดวกในการให้บริการจึงได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านระบบ QR CODE สามารถชำระค่าบริการได้ทุกธนาคาร โดยผู้ชำระต้องระบุ booking No ที่ต้องการชำระ เพื่อสะดวกในการตรวจเช็คความถูกต้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจะ link ข้างล่าง

การชำระค่าบริการศูนย์เครื่องมือผ่านระบบ QR CODE

ติดต่อเรา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Scientific Equipment Center

อาคารสุขประชาวาจานนท์ ชั้น1

50 Phahon Yothin Rd. Chatuchak Bangkok 10900 POBox 1020 Thailand

fsciequip_center@ku.ac.th

02-562-5555 ต่อ 646154