บริการของเรา

อัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2565

บริการจำหน่ายน้ำกรอง

ศูนย์เครื่องมือ ฯ ให้บริการจำหน่ายน้ำ​กรองที่มี​ความ​บริสุทธิ์สูง​ ​ปราศ​จาก​ของแข็งแขวนลอย​ ​และ​เชื้อจุลินทรีย์​ ​โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิเช่น การกำ​จัดสี​ ​กลิ่น​ ​ความ​กระด้างของน้ำ​ ​การกำ​จัดสารอนินทรีย์ ที่​เป็น​ประจุบวก​ และ​ประ​จุ​ลบ​ ​และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ใน​น้ำ​ออก

น้ำกรองมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ดังนี้

  1. น้ำ DI เป็นน้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis และ IonExchange มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำกลั่น 2 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 10-15 MegaOhmn-cm
  2. น้ำ Ultra pure เ ป็น น้ำ ที่ผ่า น ขั้น ต อ น Ion Exchange, UV, Ultra microfiltration ทำให้น้ำมีคุณสมบัติ เทียบเท่าน้ำกลั่น 3 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 18.2 MegaOhmn-cm

การขอรับบริการ

  1. ทำการจองคิวการใช้งานเครื่องผลิตน้ำ ที่ Booking Online
  2. นำ​ภาชนะบรรจุน้ำ​กลั่นมาที่ชั้น​ 10 ตึกทวี ญาณสุคนธ์ ​และ​ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันและเวลาที่นัดไว้
  3. ลูกค้าทำการติดป้ายรายละเอียด เช่น วันที่มารับ จำนวนถังที่ส่ง และปริมาตร เป็นต้น ที่ถังบรรจุน้ำ เพื่อความสะดวก ในการให้บริการ
  4. ลูกค้าชำระค่าบริการได้ตาม ระเบียบการชำระค่าบริการ

บริการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว

  1. ทำการจองคิวการใช้งานบริการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว ที่ Booking Online
  2. ลูกค้านำ​ถัง/ภาชนะบรรจุไนโตรเจนเหลว มาที่ห้องจำหน่าย ชั้น​ 1 ตึกทวี ญาณสุคนธ์ ​และ​ติดต่อเจ้าหน้าที่
  3. ลูกค้าชำระค่าบริการได้ตาม ระเบียบการชำระค่าบริการ
  4. นำใบเสร็จมาแสดง พร้อมรับภาชนะกลับ