บริการของเรา

ประกาศศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ภายใต้สถานการณ์ระบาดขอโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัย  ลดภาวะความเสี่ยงจากการระบาดของ            โรค COVID-19 และสุขอนามัยของผู้ขอรับบริการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอแจ้งดังนี้

 1. เปิดให้บริการตามปกติ ทุกวันทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยจองผ่านระบบ Online Booking
 2. เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ทุกวันทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 100 – 20.00 น. ติดต่อจองใช้บริการได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับชำระค่าบริการเฉพาะประเภทเงินสดเท่านั้น
  • ต้องชำระค่าบริการก่อนรับผลการวิเคราะห์
 3. ผู้ขอรับบริการต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติพื้นฐานดังนี้
  • ก่อนเข้ารับบริการต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง

โดยคณะวิทยาศาสตร์จัดตั้งจุดให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ณ ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์ หรือ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์

 • ทำความสะอาดมือก่อนและหลังเข้ารับบริการทุกครั้ง
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ต้องปฏิบัติงานอยู่ภายใต้พื้นฐาน physical/social distancing
 • กรณีใช้บริการนอกเวลาราชการ
  • ก่อนเข้ารับบริการต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้น
  • ต้อง บันทึกการเข้า-ออก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง
 • ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัด
 1. ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ในวันเปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โทร 02-562-5555 ต่อ 646155

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชา อิ่มอร่าม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ

อัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปี 2563

บริการจำหน่ายน้ำกรอง

ศูนย์เครื่องมือ ฯ ให้บริการจำหน่ายน้ำ​กรองที่มี​ความ​บริสุทธิ์สูง​ ​ปราศ​จาก​ของแข็งแขวนลอย​ ​และ​เชื้อจุลินทรีย์​ ​โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิเช่น การกำ​จัดสี​ ​กลิ่น​ ​ความ​กระด้างของน้ำ​ ​การกำ​จัดสารอนินทรีย์ ที่​เป็น​ประจุบวก​ และ​ประ​จุ​ลบ​ ​และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ใน​น้ำ​ออก

น้ำกรองมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ดังนี้

 1. น้ำ DI เป็นน้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis และ IonExchange มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำกลั่น 2 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 10-15 MegaOhmn-cm
 2. น้ำ Ultra pure เ ป็น น้ำ ที่ผ่า น ขั้น ต อ น Ion Exchange, UV, Ultra microfiltration ทำให้น้ำมีคุณสมบัติ เทียบเท่าน้ำกลั่น 3 ครั้ง มีค่าความต้านทาน 18.2 MegaOhmn-cm

การขอรับบริการ

 1. ทำการจองคิวการใช้งานเครื่องผลิตน้ำ ที่ Booking Online
 2. นำ​ภาชนะบรรจุน้ำ​กลั่นมาที่ชั้น​ 10 ตึกทวี ญาณสุคนธ์ ​และ​ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามวันและเวลาที่นัดไว้
 3. ลูกค้าทำการติดป้ายรายละเอียด เช่น วันที่มารับ จำนวนถังที่ส่ง และปริมาตร เป็นต้น ที่ถังบรรจุน้ำ เพื่อความสะดวก ในการให้บริการ
 4. ลูกค้าชำระค่าบริการได้ตาม ระเบียบการชำระค่าบริการ

บริการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว

 1. ทำการจองคิวการใช้งานบริการจำหน่ายไนโตรเจนเหลว ที่ Booking Online
 2. ลูกค้านำ​ถัง/ภาชนะบรรจุไนโตรเจนเหลว มาที่ห้องจำหน่าย ชั้น​ 1 ตึกทวี ญาณสุคนธ์ ​และ​ติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. ลูกค้าชำระค่าบริการได้ตาม ระเบียบการชำระค่าบริการ
 4. นำใบเสร็จมาแสดง พร้อมรับภาชนะกลับ